หน้าแรก
ข้อมูล สร.กฟภ
ความสำคัญสหภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สินค้าบริการ สร.กฟภ.
กระดานพูดคุย
รวมเอกสาร สร.กฟภ

เมนู
หน้าหลัก
ข้อมูล สร.กฟภ.
ความสำคัญของสหภาพแรงงาน
สินค้าและบริการของ สร.กฟภ.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กระดานพูดคุย
ขอความช่วยเหลือจาก
สร.กฟภ.
รวมเอกสารจาก สร.กฟภ.
ตารางการประชุม
ติดต่อเรา
เว็บ สร.กฟภ. สาขา
ภาคเหนือ
ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

 

วิสัยทัศน์  (Vision)
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ  (Mission)
      จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมร่วม  (Core  Value)
บริการดี  มีคุณธรรม

ข้อมูล สร.กฟภ.
ติดต่อ สร.กฟภ. และ สาขา
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร สร.กฟภ.
โครงสร้างการบริหาร สร.กฟภ.
ประวัติ สร.กฟภ.

ดูทั้งหมด
ความสำคัญของสหภาพแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
พัฒนาสหภาพแรงงานของไทย
พัฒนาสหภาพแรงงานของโลก
สหภาพแรงงาน คืออะไร

ดูทั้งหมด
สินค้าและบริการของ สร.กฟภ.
สินค้าและบริการปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะงานบริการ
ทำไม สร.กฟภ.จึงต้องทำการค้า

ดูทั้งหมด
ขอความช่วยเหลือจาก สร.หฟภ.
สร.กฟภ. ช่วยอะไรได้บ้าง
ความจำเป็นที่ต้องทำเป็นบันทึกเอกสาร
สิ่งที่ควรจัดเตรียมก่อน

ดูทั้งหมด

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.